aaltje reuver

praktijk voor integrale therapie
en persoonlijke coaching

afbeelding paardenbloem

regressie, re´ncarnatie, hypnose

Regressie betekent teruggaan.

Als dat teruggaan in de tijd zich afspeelt in vorige levens dan spreekt men van re´ncarnatietherapie.

Re´ncarnatie betekent wedergeboorte of zielsverhuizing. Hiermee wordt bedoeld dat een wezenlijk deel van onszelf het lichamelijke sterven telkens overleeft en weer wordt geboren in een nieuw lichaam. Zo hebben we diverse vorige levens. Ook tussen twee levens is er een ervaringsgebied dat we tussen bestaan noemen.

In therapie is gebleken dat alle ervaringen uit ons verleden in ons geheugen zijn opgeslagen. Alles wat we in het verleden gevoeld, gehoord, gezien, geroken en geproefd hebben, kun je opnieuw ervaren. Dit kunnen zijn: ervaringen uit de kindertijd, de geboorte of een vorig leven.

Omdat alle ervaringen uit het verleden in ons onderbewustzijn liggen opgeslagen, gaan we er bij deze therapie vanuit, dat klachten en problemen in het heden hun oorsprong vinden in niet verwerkte ervaringen uit het verleden.

Het gaat er om dat de cliŰnt zÚlf ontdekt wat de relatie is tussen de niet verwerkte ervaringen uit het verleden en de emotionele en lichamelijke gevoelens. Pas dßn kan een volledige integratie van de ervaring en loskomen van de problemen plaats vinden.

Door onder begeleiding terug te gaan naar die veelal traumatische ervaringen, om deze dan zowel fysiek, emotioneel als verstandelijk opnieuw te beleven en vervolgens ook goed te verwerken, worden vaak verbluffende resultaten bereikt ten aanzien van de huidige problemen.

trance

Over het verschijnsel trance bestaan veel misvattingen en vooroordelen. Trance is in feite een heel normaal verschijnsel. Als je naar een erg spannende film kijkt of een bijzonder boeiend boek leest kun je in trance raken. Een lange autorit is soms ook trance verwekkend.

In de praktijk blijkt dat behalve trance diepe ontspanning ook werkt. Uitgangspunt voor de therapie is altijd vanuit het huidige probleem terug te gaan in de tijd.

herbeleving

Herbeleving is een heel persoonlijke ervaring. De ÚÚn ziet min of meer duidelijke beelden, de andere hoort daarbij ook nog geluiden of ruikt geuren. Weer een ander wÚÚt het alleen. Elke manier van herbeleving die tot inzicht en begrip leidt, heeft in principe effect.

Tijdens de herbeleving is er een soort dubbel bewustzijn aanwezig. Hiermee wordt bedoeld dat een deel van onszelf het verleden ervaart, terwijl een ander deel zich terdege bewust is dat we met de therapeut over die ervaring uit het verleden praten. Juist dat dubbele bewustzijn werkt sterk inzicht bevorderend.

voor wie

"Ben ik met mijn probleem geschikt voor re´ncarnatietherapie?"

Het antwoord op deze vraag luidt altijd: "Ja", waaraan echter onmiddellijk moet worden toegevoegd: "Mits je een therapeut vindt die bij je aansluit."

Elke therapeut heeft namelijk zijn specialisaties. Zoals bijvoorbeeld slaapproblemen, stress, moeizame relaties, eetproblemen, onverklaarbare moeheid, kanker, depressies, rouwprocesverwerking, incestervaring en fobieŰn.

voor welke klachten

In principe komen alle problemen, klachten of ziekten in aanmerking voor regressie-re´ncarnatietherapie. Daarbij moet echter wel opgemerkt worden dat ernstige lichamelijke kwalen, in het bijzonder wanneer sprake is van een terminale fase, niet zomaar zullen verdwijnen door deze therapie.

Re´ncarnatie-regressietherapie is zeer geschikt ter ondersteuning bij ernstige en/of terminale ziekten o.a. door het verminderen van de angst voor de dood. Er zijn in dit verband geen verschil tussen lichamelijke, emotionele en mentale problemen. Allen worden als neerslag van onverwerkte ervaringen uit het verleden gezien.

individuele therapie

Re´ncarnatie-regressietherapie is een op inzicht gerichte therapie. Daarnaast is het een therapie die uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de cliŰnt.

Door de doelgerichte manier van werken is het veelal ook een snelwerkende therapie. Toch worden re´ncarnatietherapeuten nog al eens met ongeduld geconfronteerd. Te vaak moeten problemen waar iemand al jaren (eeuwen?) mee worstelt in enkele sessies worden opgelost. We zullen de laatste zijn om te pleiten voor een langdurig therapeutisch proces, maar de potentiŰle cliŰnt moet er wel rekening mee houden dat meerdere sessies nodig zouden kunnen zijn voordat het resultaat merkbaar wordt.

Geloof in re´ncarnatietherapie of in vorige levens is niet nodig, wel de bereidheid om de gevoelens die ervaren worden en de inzichten die ontstaan serieus te nemen.

Aaltje Reuver
Luiperbeekstraat 42
6343 PV Weustenrade
(045-) 522 85 71